Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikaları Platformu Mutabakat Görüşmelerine