Covid-19 meslek hastalığı tasarısı, TBMM Sağlık Komisyonundan geçti.

23 Kasım 2020